برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه

c (3727)

بسم الله الرحمن الرحیم دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار دانشکده کشاورزی، گروه علوم باغبانی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.Sc)) رشته تولیدات گیاهی – گرایش تولید محصولات باغباني عنوان: بررسی اثرات سطوح مختلف ادامه مطلب…

پایان نامه

c (3726)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده کشاورزی گروه آموزشی زراعت پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش زراعت عنوان: بررسی اثر میزان رسیدگی و تعداد چین برداشتی بر عملکرد کمی و ادامه مطلب…

پایان نامه

c (3725)

سپاسگزاری سپاس فراوان پروردگار یکتا را که هستی امان بخشید، به طریق علم و دانش رهنمونمان شد، به همنشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چینی از علم و معرفت را روزیمان ساخت. ادامه مطلب…

پایان نامه

c (3724)

شماره رهگيري 2145999 بسمه تعالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت گروه علوم باغبانی پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی اثر اسیدهیومیک ، نیتروکسین و کود بارور-2 روی عملکرد کیفی و کمی مرکبات رقم والنسیا در جنوب ادامه مطلب…

پایان نامه

c (3723)

معاونت پژوهش و فناوری به نام خدا منشور اخلاق پژوهش با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضرخداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند ادامه مطلب…

پایان نامه

c (3722)

معاونت پژوهش و فناوری به نام خدا منشور اخلاق پژوهش با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظربر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند ادامه مطلب…

پایان نامه

c (3721)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده کشاورزی پایان نامه کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی عنوان: بررسی اثر افزودن هیدروکلوئیدها بر ویژگی های کیفی برگر گیاهی طی ماندگاری استاد راهنما: دکتر هما بقایی نگارنده: نسیم ادامه مطلب…

پایان نامه

c (3720)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت پایان نامه کارشناسی ارشد رشته باغبانی- میوه کاری موضوع بررسی برخی صفات پومولوژیکی و فیزیولوژیکی برخی ارقام زیتون در منطقه درام شهرستان طارم استاد راهنما دکتر مهدی طاهری استاد مشاور ادامه مطلب…

پایان نامه

c (3719)

واحد رشت دانشکده کشاورزی گروه آموزشی باغبانی پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.) رشته: باغبانی- گیاهان زینتی عنوان بررسی اثرات تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر عمر گلجایی گل شاخه بریده آلسترومریا ادامه مطلب…

پایان نامه

c (3718)

تعهد اصالت رساله یا پایان نامه اینجانب مریم خانی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته/ دکترای حرفه ای/ دکترای تخصصی در رشته مکانیزاسیون کشاورزی که در تاریخ………… از پایان نامه/ رساله خود تحت عنوان ” ادامه مطلب…

پایان نامه

c (3717)

واحد رشت دانشکده کشاورزی گروه آموزشی باغبانی پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.) رشته: باغبانی- گیاهان زینتی عنوان افزایش عمر پس از برداشت گل داودی (Dendranthema grandiflorum L.) به کمک اسانس ژرانیوم، اکالیپتوس ادامه مطلب…

پایان نامه

c (3716)

بسم الله الرحمن الرحیم دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان دانشکده کشاورزی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی عنوان استفاده از صمغ فارسی به منظور کاهش جذب ادامه مطلب…