پایان نامه

c (3710)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده کشاورزی پايان نامه (یا رساله) برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته صنایع غذایی گرایش شیمی مواد غذایی عنوان ارزیابی آزمایشگاهی ترکیبات و اثرات آنتی اکسیدانی اسانس تجاری دارچین ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3721)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده کشاورزی پایان نامه کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی عنوان: بررسی اثر افزودن هیدروکلوئیدها بر ویژگی های کیفی برگر گیاهی طی ماندگاری استاد راهنما: دکتر هما بقایی نگارنده: نسیم ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3711)

پایان نامه حاضر، حاصل پ‍ژوهشهاي نگارنده در دورهي كارشناسي ارشد رشتهي زراعت و اصلاح نباتات گرايش اصلاح نباتات است كه درمهرماه سال 1393 در دانشكدهي کشاورزی دانشگاه یاسوج به راهنمايي جناب آقاي دكتر مسعود دهداری ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3722)

معاونت پژوهش و فناوری به نام خدا منشور اخلاق پژوهش با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظربر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3712)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مدیریت کشاورزی پایاننامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مهندسی کشاورزی گرایش: مدیریت کشاورزی عنوان: ارزیابی تمایل به پرداخت خانوارهای شهری گیلانی برای برنج ارگانیک ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3723)

معاونت پژوهش و فناوری به نام خدا منشور اخلاق پژوهش با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضرخداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3713)

چکیدهی فارسی در این پایاننامه، روغنهای اسانسی برخی از گونههای گیاهی معطر ایران توسط روشهای تقطیر با آب به کمک مایکروویو (MAHD) استحصال و ترکیبات متشکلهی آنها بهکمک روش کروماتوگرافی گازی توأم با طیفسنجی جرمی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3724)

شماره رهگيري 2145999 بسمه تعالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت گروه علوم باغبانی پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی اثر اسیدهیومیک ، نیتروکسین و کود بارور-2 روی عملکرد کیفی و کمی مرکبات رقم والنسیا در جنوب ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3714)

چکیده بادام زمینی یکی از گیاهان استراتژیک استان گیلان است که مقام سوم دانه های روغنی جهان را به خود اختصاص داده است. در این تحقیق که به بررسی عوامل مدیریتی و اقتصادی موثر بر ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3725)

سپاسگزاری سپاس فراوان پروردگار یکتا را که هستی امان بخشید، به طریق علم و دانش رهنمونمان شد، به همنشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چینی از علم و معرفت را روزیمان ساخت. ادامه مطلب…

By 92, ago